Propozice 2018

                               P R O P O Z I C E                            

                    28.10.2019 (pondělí,státní svátek)  

                                 K e l č u KD

              I.Podzimní  krajská výstava psů Kelč

                              „v duchu Hallowen“  

                             (ZO Drahotuše-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních plemen, mimo NO.

Program:

7.30 – 9.00 přejímka psů

9.00 – 9.10 zahájení výstavy

9.15 – 13.00 posuzování v kruzích

Cca 14.00 – 15.30po posuzování v kruzích, závěrečné soutěže a ukončení.

 

 28.10.2019

Vrchní rozhodčí : p.Zdeňka Jílková(Cz)

FCI V.,IX.,X.

 

Zdeňka Jílková(CZ)*

FCI VIII.

 

FCI VII.+ IV.

MVDr.Josef Nosek(Cz)/

MVDr.Miroslav Kalich(CZ)

FCI I,III.

Petr Řehánek(CZ)*

FCI II.,VI.

Miroslav Václavík(Cz)*

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů-možná změna*

  UZÁVĚRKY: 

I. uz – 18.8.2019 

II. uz – 18.9.2019 

III. uz – 15.10.2019    IV.uz-on line 21.10.2019

                        

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

I.uzávěrka 18.8.2019

 

První pes s katalogem

500

Druhý pes

450

Štěnata,dorost

300

Veterán,čestná

300

Soutěže(JH,pár,skupina)

250

 

II.uzávěrka 18.9.2019

 

První pes s katalogem

600

Druhý pes

550

Štěnata,dorost

350

Veterán,čestná

350

Soutěže

300

 

III.uzávěrka 15.10.2019

 

První pes s katalogem

700

Druhý pes

650

Štěnata,dorost

450

Veterán,čestná

450

Soutěže

350

 

IV.uzávěrka 21.10.2019

 

První pes s katalogem

800

Druhý pes

750

Štěnata,dorost

550

Veterán,čestná

550

Soutěže

400

 

Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 18.09.2019/za poplatek 100 kč/pes ,

písemně požádat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,po tomto termínu storono již není možné!!!!

 Neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z jedné do jiné  třídy-stejný pes 50kč/pes,

změna psa v dané uzváěrce zpoplatněno částkou 50 kč/pes-v přípapdě další uzávěrky doplatek rozdílu ceny za psa,

dle platné uzávěrky.

Přihlášky: poštou nebo přes www.dogoffice.cz

Poštovní a mailová adresa : 

Bc.Soňa Sehnalíková    756 43 Kelč 83

info (ne příhlášky)e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) cca 3-4 dny před výstavou(vzhledem k uzávěrkám). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu (budou zasílány on line na mail)je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. 

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo, specif.nepovinný- 102019

Číslo účtu:     2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

IBAN  na vyžádání na kel.poklad°seznam.cz

nebo 

 složenkou typu C na adresu:

Soňa Sehnalíková Kelč 83   756 43 Kelč  , tel. 777 006509

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů

Rozhodující pro I a II.,III uzávěrku  je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice  se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěrce,bude doúčtován rozdíl  aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu IV.uzávěrky bude přihláška vymazána!!!!§

Přihlášky on line 4.uzávěrka + platba pouze převodem  s doloženým dokladem o platbě!!!!

 

 

 

 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-   přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-   chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-   neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-   PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu neposílejte).

-   chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-   přihláška hrazená poplatkem v I(II.,III,IV). uzávěrce je odeslána po termínu I.(II.,III.,IV) uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data

    uzávěrka je  datum  poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo čas podání přes DO

Třídy:

Štěňat                          od 4 – 6 měsíců

Dorostu                        od 6 – 9 měsíců

Mladých                      od 9 – 18 měsíců

Mezitřída                     od 15 – 24 měsíců

Otevřená                    od 15 měsíců

Pracovní                     od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií   certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů                          od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV nebo KV vítěz, s doloženou kopií

Čestná                        od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O krajského VÍTĚZE

Veteránů                    od 8 let

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy. 

 

Tituly: 

Na krajské výstavě –   Vítěz třídy, Krajský vítěz

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa                                    Nejlepší chovatelská skupina......3 místa                                                                            Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.30 hodin ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu) 

hradí se jako IV. uzávěrka

soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

Nejhezčí štěně - pes                               nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena                             nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy                           nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes                              nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena                            nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy                         nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Krajský vítěz mladých – pes                  nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Krajský vítěz mladých – fena                nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Krajský vítěz mladých Kelče                 nastupuje pes a fena – Krajský vítěz mladých

Nejl.pes třídy čestné             nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes                            nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena                     nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1....  3 místa

Vítěz veteránů Kelče                             nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes                          nastupují všichni jedinci(p+f) s V1 z třídy pracovní......3 místa

Vítěz FCI skupiny-pes                       nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo

Vítěz krajské výstavy – pes            nastupují psi vítězové FCI skupin .....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny-fena                      nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo

Vítěz krajské výstavy – fena              nastupují feny vítězové FCI skupin....3 místa (z vítězů FCI skupin)

                                                               

I.Krajský vítěz Kelče          nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........Celkový vítěz

           

       Ceny: Každý vystavovatel obdrží u přejímky malou pozornost.

                  Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek

                  Vítězové všech tříd kokardu

                  Krajští vítězové obdrží kokardu + dárek-pamlsky pro psa

Vítězové soutěží obdrží pohár/vázu případně další…- kokardu + cenu + granule…

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy.

Dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! Poté je třeba se obrátit na čáku,kde bude za poplatek,výstava vepsána viz ceník úkonů na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele řešit nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínkydané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen,kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih.V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousavípsi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek.Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stolena delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučenípsa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy.V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Vystavovatelé jsou povinni po svých psech uklidit exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát                      400,-

1 strana ostatní inzeráty                             550,-

½ strany chovatelský inzerát                     250,-

½ strany ostatní inzeráty                            350,-

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! :  na tel.777006509