Propozice 2018

 1.5.2019 (středa,státní svátek)  

K e l č u KD v KELČI 

  IV. OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ K E L Č       (ZO Drahotuše-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních, mimo německé ovčáky

 spojená s Klubovou výstavou Whippet klubu s CAC,KV –judge Ewa Nielsen(SWE)

 Propozice ke stažení zde

  

Program:
7.30 – 9.00 přejímka psů
9.00 – 9.10 zahájení výstavy
9.15 – 13.00 posuzování v kruzích
Cca 14.00 – 15.30 soutěže a vyhlášení výsledků
 
Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů)
 Ewa Nielsen(SWE)- kl.výstava whippetu, sk 4,část 8 sk
Grzegorz Robak(PL)- sk 1 + část  8 sk
Magdalena Musial(PL)-sk 5,6,7
Monika Kuriata Okarmus(PL)- 2,3 sk,příp 5
Tomáš Kučera(CZ).sk 9,neuznané,část 10

Výstavní poplatky oblastní výstavy :  

Uzávěrka přihlášek:

  1.     uzávěrka: 20. 2. 2019
  2.     uzávěrka: 20. 3. 2019
  3.    uzávěrka 15.4 poštou,22.4.on line

LAST MINUTE....15.04.2018(pošta,mail) a do 20.04. on-line dogoffice !!!!

  Poplatky oblastní výstava:

Oblastní výstavao

   I uzávěrka

   20.02.2019

II.uzávěrka 20.03.2019

III.last minute 15.04.2019 poštou,do 22.04.2019 dogoffice

  První pes vč.katalogu

      500,-

       600,-

       700,-

 Druhý a další bez katalogu

      450,-

       550,-

       650,-

 Štěnat,dorost,veteránů,čestná

      300,-

       350,-

       450,-

 Soutěže

      200,-

       250,-

       300,-

       

-----------------------------------------------------

Poplatky klubová výstava whippetů:

 Klubová  výstava      whippetů

 

I uzávěrka

   20.02.2019

 II.uzávěrka      do 20.03.2019

III.last minute   do 15.04.2019 poštou,do 22.04.2019 on line dogoffice

První pes vč.katalogu

        600,-

        700,-

       800,-

Druhý a další bez katalogu

        550,-

        650,-

       750,-

Štěnat,dorost,veteránů,čestná

        300,-

        400,-

       450,-

Soutěže

        200,-

        250,-

       300,-

Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 20.03.2019/za poplatek 100 kč/pes ,

písemně požádat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,po tomto termínu storono již není možné!!!!

 

 neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z jedné do jiné  třídy,

změna psa zpoplatněno částkou 50 kč/pes

Přihlášky:

poštou nebo přes www.dogoffice.cz
Poštovní a mailová adresa : 

Soňa Sehnalíková    756 43 Kelč 83

info (ne příhlášky)E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) cca 3-4 dny

před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupnílist v daném termínu (budou zasílány on line na mail)

je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. 

Platby:
převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.,příp spec.symbol 052019
Číslo účtu:     2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení) 

nebo 

 složenkou typu C na adresu:
Soňa Sehnalíková
Kelč 83
756 43 Kelč  , tel. 777 006509
Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů
Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice  se všemi potřebnými
kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěrce,bude doúčtován rozdíl  aktuální uzávěrky,v příadě že nebude
dořešeno do termínu III.uzávěrky bude přihláška vymázana!!!!§
 Last minute-přihlášky on line + platba pouze převodem  s doloženým dokladem o platbě!!!!

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-   přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-   chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-   neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-   PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu neposílejte).

-   chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-   přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data

    uzávěrek je  datum  poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo doručení e-mailu.

-   přihlášky odeslané po II. uz. poštovní raztko do 15.4!!,pozdější již nepřijmeme,pouze přes dogoffice do 22.4.

Třídy:

Štěňat                          od 4 – 6 měsíců

Dorostu                        od 6 – 9 měsíců

Mladých                      od 9 – 18 měsíců

Mezitřída                     od 15 – 24 měsíců

Otevřená                    od 15 měsíců

Pracovní                     od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů                          od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV nebo KV vítěz, s doloženou kopií

Čestná                        od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O OBLASTNÍHO VÍTĚZE

Veteránů                    od 8 let

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy. 

Tituly:

na oblastní výstavě –   Vítěz třídy, Oblastní vítěz

na klubové výstavě –  Klubový vítěz, CAJC, CAC, Res.CAC,  BOJ, BOS, BOB, BOV

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.00 hodin ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu), 

hradí se jako III. uzávěrka + 50 kč                                                      

 soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

Nejhezčí štěně - pes                               nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena                             nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy                           nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes                              nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena                            nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy                         nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Vítěz mladých – pes                               nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Vítěz mladých – fena                             nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Vítěz mladých Kelče                              nastupuje pes a fena – Vítěz mladých

Vítěz třídy čestné                                    nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes                            nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena                          nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1....  3 místa

Vítěz veteránů Kelče                             nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes                          nastupují všichni jedinci(p+f) s V1 z třídy pracovní......3 místa

Vítěz FCI skupiny-pes                            nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo

Vítěz Oblastní výstavy – pes                nastupují psi vítězové FCI skupin .....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny-fena                          nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo

Vítěz Oblastní výstavy – fena              nastupují fenyvítězové FCI skupin....3 místa (z vítězů FCI skupin)

                                                               

Vítěz Kelče                                     nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........celkový vítěz

 Ceny:

           Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek

           Vítězové všech tříd kokardu,druhé a další místa s výbonou medaili .

            Oblastní vítězové obdrží kokardu + dárek.

            Vítězové soutěží, vítězové obdrží pohár příapdně kokardu + cenu + granule od sponzorů

 

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy,

dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! Poté je třeba se obrátit na čmku kde bude za polatek

výstava vepsána viz ceník na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele

řešit nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky

vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa

může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině

( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky

dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen,

kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih.

V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví

psi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují

háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění

vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění

jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek.

Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole

na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení

psa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy.

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v

katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona

č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou

kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání

psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí  být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát                      400,-

1 strana ostatní inzeráty                             550,-

½ strany chovatelský inzerát                     250,-

½ strany ostatní inzeráty                            350,-

sponzoři inzerce dle dohody 

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! : 

kontaktujte tel. 777 006509