PROPOZICE výstavy                      

OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ KELČ 25-26.3.2023

 s KV Dalmatinů (přihlašování v DO zvlášť)

  25.03.2023 – skupiny FCI 2,4,5,6,7,10

26.03.2023 – skupiny FCI 1,3,8,9,NON FCI

travnaté plochy u KD v KELČI

 (ZO Drahotuše – ČKS)

Pro všechna plemena FCI vč. Neuznaných a NO

Upozorňujeme, na změnu času na “letní“ v neděli 26.03.2023!!!

Program pro oba dny :

Od 7:00 – 8:00 přejímka psů průběžně po celé dopoledne (psi kteří půjdou na řadu později mohou přijet později)

9:30 – 9:45 zahájení výstavy

9:45 – 13:30 posuzování v kruzích

Cca 14:00 – 15:30 *závěrečné soutěže

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů), *pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčího bez udání důvodu v případě potřeby

Zatím nám přislíbili tito rozhodčí, další bude případně doplněn,

je možná i případná změna…

Alan Matthews(IRL) FCI 1,2,3,5 Diane Stewart–Ritchie(IRL) FCI 1,6,7,8,10

Monika Kuriata Okarmus(PL) FCI 2,3,4,5,9 Lenka Frnčová(CZ) FCI 4,5,6,8,9,10,NON

Výstavní poplatky oblastní výstavy:

Uzávěrka přihlášek:

  1. Uzávěrka: 29.01.2023
  2. Uzávěrka: 19.02.2023
  3. Uzávěrka: 05.03.2023
  4. Uzávěrka: 16.03.2023

Přihlašování pouze on-line dogoffice !!!

Poplatky oblastní výstava

 

I. uzávěrka

II. uzávěrka

III. uzávěrka

IV. uzávěrka

29.01.2023

19.02.2023

05.03.2023

16.03.2023

První pes

700,-

800,-

850,-

900,-

Druhý a další stejný majitel

600,-

700,-

750,-

850,-

Št., Dorost, Veterán, Čestná

500,-

600,-

650,-

700,-

Soutěže

200,-

250,-

300,-

350,-

Tištěný katalog (online zdarma)

120,-

120,-

120,-

120,-

Úplné storno přihlášky bez rozdílu tříd je možné:

Do konce II.uz. do 19.02.2023 za poplatek 200 kč/pes,

Do konce III.uz. do 05.03.2023 za poplatek 300 kč/pes,

Do konce IV.uz. do 16.03.2023 za 50% výstavního poplatku

Soutěže se stornovat nedají!!!!!

Písemně požádat na email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., po termínu 16.03.2023 storno již není možné!!!!

Neúplné přihlášky – doplnění (PP, majitelé, doklady-atd), přeřazování z jedné do jiné třídy v rámci stejné uzávěrky, zpoplatněno částkou 50 kč/pes

Výměna za jiného psa ve stejné uzávěrce 100 kč/pes

Přeřazování, výměna psa v jiné uzávěrce 200 kč plus rozdíl platné uzávěrky.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem v dogoffice, vzhledem k uzávěrkám cca 3-5 dni před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy.

Platby:

Převodem na účet – jako variabilní symbol vygenerovaný dogoffice

Specifický symbol – nepovinný 032023

Číslo účtu: 2800740268/2010

IBAN:CZ4820100000002800740268                    BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

(do poznámky napište Vaše jméno a příjmení)

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostů a veteránů

Rozhodující pro danou uzávěrku je datum a čas nahrání do systému dogoffice se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěrce, bude doúčtován rozdíl aktuální uzávěrky, v případě že nebude dořešeno do termínu IV. Uzávěrky bude přihláška vymazána!!!

Last minute-přihlášky online + platba pouze převodem s doloženým dokladem o platbě v DO!!!

Vyhněte se problémům s přijetím přihlášky:

  • Chybí údaj o provedené platbě (kopie vložená do DO, nespárováno apod.)
  • Den podání přihlášky v DO je i dnem platby přihlášky!!!
  • Platba na účtu max do 4 dnů po zadání do systému v dané uzávěrce.
  • PP není okopírovaný celý (obě strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu neposílejte).
  • Chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů
  • Přihlášky přijmeme pouze přes dogoffice do 16.03.2023

Třídy:

Štěňat                        od 4 - 6 měsíců

Dorostu         od 6 – 9 měsíců

Mladých        od 9 – 18 měsíců

Mezitřída       od 15 – 24 měsíců

Otevřená       od 15 měsíců

Pracovní        od 15 měsíců s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů            od 15 měsíců s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV nebo KV vítěz s doloženou kopií

Čestná           od 15 měsíců s titulem KV,VSV, NV, CH… doložit kopii, Nezasahuji do výběru o Oblastního Vítěze

Veteránů       od 8 let

V případě že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy.

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie od 9 do 13 let              …... 3 místa

Mladý vystavovatel 2. kategorie od 13 do 17 let           …... 3 místa

Nejlepší chovatelská skupina                                          …... 3 místa

Senior Handling                                                                …... 3 místa

Nejhezčí pár psů                                                                …... 3 místa

Do soutěžípár. Chov. Skupina, se lze přihlásit i v den výstavy do 11:00 hodin ve výstavní kanceláři

(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu) JH,SH se dohlásit nedá.

Hradí se jako IV. Uzávěrka + 50kč(tj. 400 kč)

Soutěž dítě a pes dle nového výst. řádu konat nebude

Závěrečné soutěže které  v sobotu i v neděli:

Mladý vystavovatel 1. kategorie od 9 do 13 let                                      ……3místa

Mladý vystavovatel 2. kategorie od 13 do 17 let                                   ……3místa

Senior Handling                                                                                     …... 3 místa

Nejlepší chovatelská skupina                                                                  ……3místa

Nejhezčí pár psů                                                                                        ……3místa

Nejhezčí štěně výstavy      nastupují psi i feny s VN 1                        ……3místa

Nejhezčí dorost výstavy     nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost    ……3místa

Vítěz mladých – pes           nastupují psi se známkou V1/VTM         ……3místa

Vítěz mladých – fena         nastupují feny se známkou V1/VTM       ……3místa

Vítěz mladých Kelče           nastupuje pes a fena – Vítěz mladých jeden z nich

Vítěz třídy čestné                 nastupují všichni vítězové třídy čestné (psi i feny najednou) ……3místa

Nejlepší veterán Kelče       nastupují všichni psi i feny s V1              ……3místa

Nejhezčí pracovní pes        nastupují všichni jedinci (psi + feny) s V1

z třídy pracovní                                            ……3místa

Vítěz FCI skupiny – pes                 nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1 z FCI skupiny ...1místo

Vítěz Oblastní výstavy – pes         nastupují psi vítězové FCI skupin …3místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny – fena               nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1. z FCI skupiny …1místo

Vítěz Oblastní výstavy – fena       nastupují feny vítězové FCI skupin …3místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz Kelče sobota i neděle          nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy …vítěz dne

 

V neděli v závěrečném kruhu

Absolutní vítěz Kelče veterán 2023        nastupuje vítěz veterán sobota a neděle

Absolutní vítěz Kelče mladých 2023       nastupuje vítěz mladých sobota i neděle

Absolutní vítěz Kelče 2023                       nastupuje vítěz Kelče soboty a neděle

 

Ceny:

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek + diplom

Vítězové všech tříd kokardu/nebo medaili

Oblastní vítězové obdrží kokardu

Vítězové soutěží, obdrží kokardu/n. pohár případně cenu – granule

 

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy.

Dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!! Poté je potřeba se obrátit na čmku,

kde bude za poplatek, výsledek z výstavy vepsán ,viz ceník na stránkách čmku.

 

Každý vystavovatel je zodpovědný za podklady pro výstavu, není povinností

pořadatele výstavy že vystavovatel řeší nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně

a tyto skutečnosti mu sdělovat, proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty

aby se předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být

klinicky zdraví. Při přejímce psa může být očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se

potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině (§ č.6 veterinárního zákona) – týká se i

psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemi EU musí splňovat podmínky dané

nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2023 ze dne 26.05.2023.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen

uznávaných FCI a národních plemen, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného

pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih. V

případě přihlášení více psů od jednoho majitele – štěňata, dorost a veteráni

nemohou být považování za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody

způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi

budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí

přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a

jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru

psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa

čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa

v areálu výstaviště s pomoci jakýchkoliv látek. Povoleno je pouze česání,

kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím

stole na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení

může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Posuzuje se

podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy. V

případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k

uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí

vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 01.03.2004 platí

dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona

č. 77/2004 Sb. Zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných

akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma

ušima a nebude ani posouzen. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není

dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet

po svých psech exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Prostestovat lze

pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest

musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2000,- Kč do skončení

rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

 

Inzerce v katalogu + prodejní stánky na výstavě, pouze předem dohodnuté!!!

Kontaktujte tel. 777 006 509

 

 

Detailní rozdělení rozhodčích dle plemen FCI skupin  po ukončení přihlášování 

* v případě potřeby-většího počtu přihlášených, možné doplnění  dalšího rozhodčího

 

 

Sobota 25.3.  FCI-2,4,5,6,7,10

FCI 2,5 Alan Matthews(IRL)

FCI 2,4,5 Monika Kuriata-Okarmus(PL)

FCI 4,5,6,10 Lenka Frnčová(CZ)

FCI 6(KV Dalmatinů),7  Diane Stewart Ritchie(IRL)

 

Neděle 26.3.  FCI 1,3,8,9,NON FCI

FCI 1,3   Alan Matthews(IRL)

FCI 3,9 Monika Kuriata-Okarmus(PL)

FCI 8,9,NON FCI Lenka Frnčová(CZ) 

FCI 1,8 Diane Stewart Ritchie(IRL)