P R O P O Z I C E                            

 1.5.2020 (pátek,státní svátek)  

                                            náhradní termín 17.11.2020(uz.1.10 a 5.11)

  K e l č u KD

              Oblastní výstava psů Kelč „jarní třešnová“

        (ZO Drahotuše-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních plemen, mimo NO.

Program:

7.30 – 9.00 přejímka psů

9.00 – 9.10 zahájení výstavy

9.15 – 13.00 posuzování v kruzích

Cca 14.00 – 15.30po posuzování v kruzích, závěrečné soutěže a ukončení.

 

 1.5.2020

Vrchní rozhodčí : p.Lenka Frnčová(Cz)

FCI IV.,V.,VI.,NON FCI,VIII(CCR,NSR)

 

 

FCI VII.VIII.(mimo CCR,NSR,LR)

 

FCI II.+ IX.,zVIII(LR)

 

 

FCI klubová whippetu,X.,část III.,NON FCI

 

FCI I.,III.část,NON FC

 

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a

případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů-možná změna)*

                                                 UZÁVĚRKY: 

I. uz –01.03.2020 

II. uz – 22.3.2020 

III. uz – 10.04.2020    IV.uz-on line 25.04.2020

                        

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY: první ceny oblastní výstava/druhé ceny klubové výstavy whippetu

 

I.uzávěrka 1.3.2020

 oblastní /klubová WHIP

První pes s katalogem

500/600

Druhý a další pes

450/550

Štěnata,dorost

300/350

Veterán,čestná

300/350

Soutěže(JH,pár,skupina)

250

 

II.uzávěrka 22.3.2020

 oblastní/klubová WHIP

První pes s katalogem

600/700

Druhý a další pes

550/650

Štěnata,dorost

350/400

Veterán,čestná

350/400

Soutěže

300

 

III.uzávěrka 01.10.2020

 oblastní/klubová WHIP

První pes s katalogem

700/800

Druhý a další pes

650/750

Štěnata,dorost

450/500

Veterán,čestná

450/500

Soutěže

350

 

IV.uzávěrka 05.11.2020(online)

 oblastní/klubová WHIP

První pes s katalogem

800/900

Druhý  a další pes

750/850

Štěnata,dorost

550/600

Veterán,čestná

550/600

Soutěže

400

 

Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 22.03.2020/za poplatek 100 kč/pes ,

písemně požádat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,po tomto termínu storono již není možné!!!!

 Neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z jedné do jiné  třídy-stejný pes 50kč/pes,

změna psa v dané uzváěrce zpoplatněno částkou 50 kč/pes-v přípapdě další uzávěrky doplatek rozdílu ceny za psa,

dle platné uzávěrky.

Přihlášky: poštou nebo přes www.dogoffice.cz

Poštovní a mailová adresa : 

Bc.Soňa Sehnalíková    756 43 Kelč 83

info (ne příhlášky)e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) cca 3-4 dny před výstavou(vzhledem k uzávěrkám). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu (budou zasílány on line na mail)je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. 

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo, specif.nepovinný- 052020

Číslo účtu:     2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

IBAN  na vyžádání na kel.poklad°seznam.cz

nebo 

 složenkou typu C na adresu:

Bc.Soňa Sehnalíková Kelč 83   756 43 Kelč  , tel. 777 006509

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů

Rozhodující pro I a II.,III uzávěrku  je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice  se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěrce,bude doúčtován rozdíl  aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu IV.uzávěrky bude přihláška vymazána!!!!§

Přihlášky on line 4.uzávěrka + platba pouze převodem  s doloženým dokladem o platbě!!!!

 

 

 

 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-   přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-   chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-   neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-   PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu neposílejte).

-   chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-   přihláška hrazená poplatkem v I(II.,III,IV). uzávěrce je odeslána po termínu I.(II.,III.,IV) uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data

    uzávěrka je  datum  poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo čas podání přes DO

Třídy:

Štěňat                          od 4 – 6 měsíců

Dorostu                        od 6 – 9 měsíců

Mladých                      od 9 – 18 měsíců

Mezitřída                     od 15 – 24 měsíců

Otevřená                    od 15 měsíců

Pracovní                     od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií   certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů                          od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV nebo KV vítěz, s doloženou kopií

Čestná                        od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O oblastního VÍTĚZE

Veteránů                    od 8 let

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy. 

 

Tituly: 

Na klubové výstavě whippetu- CAJC,CAC,r.CAC,BOJ,BOV,BOS,Klubový vítěz p/f,BOB

(do záverečných soutěží nastupují VN1 štěně p/f,VN1 dorost p/f,CAJC p/f,V1veteran p/f,KV p/f)

Na oblastní výstavě –   Vítěz třídy, Oblastní vvítěz                  

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.30 hodin

ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu) 

hradí se jako IV. uzávěrka

Soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

Nejhezčí štěně - pes                               nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena                             nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy                           nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes                              nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena                            nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy                         nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Oblastní vítěz mladých – pes                  nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Oblastní vítěz mladých – fena                nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

oblastní vítěz mladých Kelče                 nastupuje pes a fena – Oblastní vítěz mladých

Nejl.pes třídy čestné             nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes                            nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena                     nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1....  3 místa

Vítěz veteránů Kelče                             nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes                          nastupují všichni jedinci(p+f) s V1 z třídy pracovní......3 místa

Vítěz FCI skupiny-pes                       nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1.pes/skupina...1místo

Vítěz oblastní výstavy – pes            nastupují psi vítězové FCI skupin .....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny-fena                      nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1.pes/skupina...1místo

Vítěz oblastní výstavy – fena              nastupují feny vítězové FCI skupin....3 místa (z vítězů FCI skupin)

                                                               

OBLASTNÍ vítěz Kelče          nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........Celkový vítěz

           

       Ceny: Každý vystavovatel obdrží u přejímky malou pozornost.

                  Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek

                  Vítězové všech tříd kokardu

                  Oblastní vítězové obdrží kokardu + dárek

Vítězové soutěží obdrží dle rozdělení  pohár/vázu/kokardu případně další… + cenu + granule…

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy.

Dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! Poté je třeba se obrátit na čáku,kde bude za poplatek,výstava vepsána viz ceník úkonů na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele řešit nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínkydané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen,kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih.V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousavípsi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek.Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stolena delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučenípsa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy.V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Vystavovatelé jsou povinni po svých psech uklidit exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát                      400,-

1 strana ostatní inzeráty                             550,-

½ strany chovatelský inzerát                     250,-

½ strany ostatní inzeráty                            350,-

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! :  na tel.777006509

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             P R O P O Z I C E

                                        28.10.2020 státní svátek

                                                 K e l č u KD

                            Hallowen krajská výstava psů Kelč

                                       (ZO Drahotuše-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních plemen, mimo NO.

Program:

7.30 – 9.00 přejímka psů

9.00 – 9.10 zahájení výstavy

9.15 – 13.00 posuzování v kruzích

Cca 14.00 – 15.30po posuzování v kruzích, závěrečné soutěže a ukončení.

Rozhodčí :  Dalibor Smékal(Cz),Petr Řehánek(Cz), Zdenka Jílková(Cz),Vlado Piskay(Sk) ….

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a

případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů-možná změna)*

UZÁVĚRKY:
I. uz –20.07.2020 II. uz – 20.08.2019

III. uz – 20.09.2020 IV.uz-on line 20.10.2020

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

I.uzávěrka 20.07.2020

První pes s katalogem 500

Druhý a další pes 450

Štěnata,dorost 300

Veterán,čestná 300

Soutěže(JH,pár,skupina) 250

 

II.uzávěrka 20.8.2020

První pes s katalogem 600

Druhý a další pes 550

Štěnata,dorost 350

Veterán,čestná 350

Soutěže 300

III.uzávěrka 20.9.2020

První pes s katalogem 700

Druhý a další pes 650

Štěnata,dorost 450

Veterán,čestná 450

Soutěže 350

IV.uzávěrka  20.10.2020(online)

První pes s katalogem 800

Druhý a další pes 750

Štěnata,dorost 550

Veterán,čestná 550

Soutěže 400

Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 20.08.2020/za poplatek 100 kč/pes ,

písemně požádat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,po tomto termínu storono již není možné!!!!

Neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z jedné do jiné třídy-stejný pes
50kč/pes,

změna psa v dané uzváěrce zpoplatněno částkou 50 kč/pes-v přípapdě další uzávěrky doplatek
rozdílu ceny za psa,dle platné uzávěrky.

Přihlášky: poštou nebo přes www.dogoffice.cz

Poštovní a mailová adresa :

Bc.Soňa Sehnalíková 756 43 Kelč 83

info (ne příhlášky)e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) cca
3-4 dny před výstavou(vzhledem k uzávěrkám). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu
(budou zasílány on line na mail)je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy.

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo, specif.nepovinný- 112020

Číslo účtu: 2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

IBAN na vyžádání na kel.poklad°seznam.cz

nebo

složenkou typu C na adresu:

Soňa Sehnalíková Kelč 83 756 43 Kelč , tel. 777 006509

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a
veteránů

Rozhodující pro I a II.,III uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému
dogoffice se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další
uzávěrce,bude doúčtován rozdíl aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu
IV.uzávěrky bude přihláška vymazána!!!!§

Přihlášky on line 4.uzávěrka + platba pouze převodem s doloženým dokladem o platbě!!!!

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

- přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

- chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen
převodem).

- neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

- PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu
neposílejte).

- chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy
vítězů.

- přihláška hrazená poplatkem v I(II.,III,IV). uzávěrce je odeslána po termínu I.(II.,III.,IV) uzávěrky.
Rozhodující pro rozlišení data

uzávěrka je datum poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo čas podání přes DO

Třídy:

Štěňat od 4 – 6 měsíců

Dorostu od 6 – 9 měsíců

Mladých od 9 – 18 měsíců

Mezitřída od 15 – 24 měsíců

Otevřená od 15 měsíců

Pracovní od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né
tabulky ze zkoušek)

Vítězů od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV nebo KV vítěz,
s doloženou kopií

Čestná od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O
oblastního VÍTĚZE

Veteránů od 8 let

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší
třídy.

Na krajské výstavě – Vítěz třídy, Krajský vítěz

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.30 hodin

ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu)

hradí se jako IV. uzávěrka

Soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let..............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let.............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů ...................3 místa

Nejhezčí štěně - pes nastupují psi se známkou VN1.................3 místa

Nejhezčí štěně - fena nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Krajský vítěz mladých – pes nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Krajský vítěz mladých – fena nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Krajský vítěz mladých Kelče nastupuje pes a fena – Oblastní vítěz mladých

Nejl.pes třídy čestné nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1......3 místa

Vítěz veteránů Kelče nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes nastupují všichni jedinci(p+f) s V1 z třídy pracovní......3 místa

Vítěz FCI skupiny-pes nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1.pes/skupina...1místo

Vítěz krajské výstavy – pes nastupují psi vítězové FCI skupin .....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny-fena nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1.pes/skupina...1místo

Vítěz krajské výstavy – fena nastupují feny vítězové FCI skupin....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Hallowen  vítěz Kelče nastupuje pes a fena Vítěz krajské výstavy ...........Celkový vítěz

Ceny: Každý vystavovatel obdrží u přejímky malou pozornost.

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek

Vítězové všech tříd kokardu

krajští vítězové obdrží kokardu + dárek

Vítězové soutěží obdrží dle rozdělení pohár/vázu/kokardu případně další… + cenu + granule…

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy.

Dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! Poté je třeba se obrátit na čáku,kde bude za
poplatek,výstava vepsána viz ceník úkonů na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za
vystavovatele řešit nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto
budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při
přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl
očkován proti vzteklině( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze
zemí EU musí splňovat podmínkydané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.
5. 2003.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a
národních plemen,kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP
vydaný z některých plemenných knih.V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata,
dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody
způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousavípsi budou z výstavy
vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se
vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst,
kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek.Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a

trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stolena delší dobu než je nezbytně nutné
pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučenípsa z účasti na
výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic
výstavy.V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení
nákladů k přípravě výstavy.

Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se
zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti
týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou
předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s
kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu
psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Vystavovatelé jsou povinni po svých psech uklidit
exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních
důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny 1000,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina
propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát 400,-

1 strana ostatní inzeráty 550,-

½ strany chovatelský inzerát 250,-

½ strany ostatní inzeráty 350,-

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! : na tel.777006509